VAHİY KATİBİ NE DEMEKTİR?

VAHİY KATİBİ NE DEMEKTİR? Kur’ân-ı Kerim Peygamberimiz -aleyhissâlatu ve selam-‘a 23 yıl boyunca parça parça olarak vahyedilmişti. Allah Rasulu -sallâllâhû aleyhi ve sellem- gelen vahiy

12 Mart 2019 Ne Demektir?

FARZ I KİFAYE NE DEMEKTİR?

FARZ I KİFAYE NE DEMEKTİR? Müslümanların tamamının yapması gerekmeyen, bir kısmının yapması ile diğerlerinin üzerilerinden mesuliyetin kalktığı ibadetlere farz-ı kifaye denir. Eğer farz-ı kifayeleri kimse

12 Mart 2019 Ne Demektir?

FARZ-I AYN NE DEMEKTİR?

FARZ-I AYN NE DEMEKTİR? Her Müslüman yapması gereken yapmadığı takdirde mesul olacağı namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetlere farz-ı ayn denir. Farz-ı ayn olan ibadetler

12 Mart 2019 Ne Demektir?

FARZ NE DEMEKTİR?

FARZ NE DEMEKTİR? Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de ayet ile ya da Rasulullah -aleyhissâlatu ve selam-‘dan rivayet olan mütevatir hadis ile yapılması emredilen fiillere farz denir. Ramazan

12 Mart 2019 Ne Demektir?

TEFSİR NE DEMEKTİR?

TEFSİR NE DEMEKTİR? Sözlük anlamı açıklamak, beyan etmek, keşfetmek, ortaya çıkarmak olan tefsir ıstılahta Kur’ân-ı Kerim’i Allah’ın muradına uygun şekilde anlama ve açıklama çabasıdır. Bu

06 Mart 2019 Ne Demektir?

VAHİY NE DEMEKTİR?

VAHİY NE DEMEKTİR? Vahyin sözlük anlamı ilham etmek, gizlice söylemek, işaret etmek, ima etmek, emretmektir. Terim olarak Allah’ın bir bilgiyi, emir ve yasaklarını, iletmek istediği

06 Mart 2019 Ne Demektir?
Yukarı Çık Bu site İslama hizmet etmek amacı ile yapılmıştır. Kullanılan bütün içerik ümmetin malıdır. İzin almaksızın kaynak gösterilerek kullanılabilir. www.islamcevapveriyor.com