ÜMMET NE DEMEKTİR?
Aynı dine inanan, aynı çağda yaşayan, aynı mekânda bulunanlar için kullanılmanın yanında özelde aynı inanç mensupları, genelde bir arada yaşayan tüm canlıları ifade için kullanılır.